พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565

          วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 18.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ