พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ