สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพุธ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2565

     สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพุธ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕

สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพุธ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ