ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี อัญเชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระพรหมวชิรเจดีย์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 

       เครดิตภาพจาก : FB_สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

       วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

       พร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมพัฒนาชุมชน ณ วัดบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

       วัันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปบรรยายหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ค่ายพระราม 6 อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ