สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565
สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ