ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดดังนี้
       1. เวลา 09.39 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

       2. เวลา 10.18 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา

       3. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 4204 อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

       4. เวลา 11.28 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

5. เวลา 12.21 น. ร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

       6. เวลา 14.26 น. เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระภิกษุ 2 รูป ณ วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

       7. เวลา 15.50 น. เป็นประธานการประชุมรับทราบสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ (นย.ทร.) จังหวัดนราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ