สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันพืชมงคล วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565

     สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันพืชมงคล วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันพืชมงคล วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ