ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ท่าวาสุกรี

       วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. คณะองคมนตรีและภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ท้องสนามหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ