ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565

       วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ณ พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์
       1. เวลา 08.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

       2. เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ