ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และเขตพระราชฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติในการถ่ายทําภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และภาพนิ่ง พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565

     สำนักพระราชวัง ประกาศ ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และเขตพระราชฐานต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ในการถ่ายภาพยนตร์
วีดิทัศน์ และภาพนิ่ง พ.ศ. ๒๕๖๕ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.royalgrandpalace.th

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ