ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565

          วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญฉัตรขาว 9 ชั้น กางกั้นเหนือพระเจดีย์ขนาดเล็กที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระศรีรัตนเจดีย์ลงมาเพื่อบูรณะซ่อมแซม ณ พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

          วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา

          จากนั้น เวลา 10.00 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าโอน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ