ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565

       วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.45 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพังงาประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ