สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565
อุปสมบทนาคหลวง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ