ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฎิบัติภารกิจ ณ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1. เวลา 07.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       2. เวลา 10.00 น. ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานมูลนิธิภูบดินทร์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

       3. เวลา 12.55 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

       4. เวลา 15.10 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

       วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดกระบี่
       เวลา 10.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (พระราชดำริในรัชกาลที่ 9)

       เวลา 10.40 น. เดินทางไปยังแปลงนาข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านปากน้ำ

       เวลา 11.00 น. เดินทางไปยังโรงสีข้าวพระราชทาน ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านปากน้ำ

       เวลา 14.30 น. ติดตามการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (พระราชดำริในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)

       เวลา 15.00 น. เดินไปยังโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเล ภายในโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล ฯ 

        เวลา 15.20 น. เข้าชมนิทรรศการ ภานในโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล ฯ 

       วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ