ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

       วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ