ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายฯ ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       
       1. เวลา 07.40 น ตรวจเยี่ยมห้องเรียนสาขาสาละวะ (โรงเรียนบ้านกองม่องทะ)

       2. เวลา 11.00 น. ห้องเรียนสาขาบ้านทิไล่ป้า (โรงเรียนบ้านหินตั้ง)

       3. เวลา 11.30 น. โรงเรียนบ้านหินตั้ง

       4. เวลา 14.20 น. ห้องเรียนสาขาบ้านเกาะสะเดิ่ง (โรงเรียนบ้านกองม่องทะ)

       5. เวลา 16.00 น. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ

       วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
       1. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากใยกัญชง (Hemp)

       2. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองมูลนิธิโครงการหลวง

       3. เวลา 15.00 น. ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง

       วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี  ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม  2565 เวลา 15.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “99 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6
น้อมนํา สืบสาน สู่การ ปฏิบัติ”  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ