สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ