วีดิทัศน์ บทเพลง “ในหลวงรัชกาลที่สิบ”

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565

     บทเพลง “ในหลวงรัชกาลที่สิบ” ประพันธ์คำร้องและทำนอง พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล เรียบเรียงเสียงประสาน พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล ขับร้อง นาย ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (นักร้องชนะเลิศฝ่ายชาย โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง สืบสานตำนานเพลง” ปี ๒๕๔๙) ขับร้องประสานเสียง นาย วิรัช อยู่ถาวร นางสาว พิมพ์พริมา วงษ์พรหม

Play Video about วีดิทัศน์ เพลง "ในหลวงรัชกาลที่สิบ"

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ