ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565

       วันอังคาร ที่ 19 ก.ค.2565  เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดนิทรรศการ “โรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ ฯ รวมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เขตทวีวัฒนา

       เวลา 10.45 น. เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ ประจำปี 2565

       วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปรับเสด็จ
และเชิญพวงมาลัยข้อพระกรไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน พร้อมด้วยพระโอรส ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 25 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ