ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 08 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565

       วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ดังนี้
       1. เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาขวาง อำเภอพัฒนานิคม

       2. เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม

       วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 09.09 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ
“ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรม เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปีของการจัดตั้งศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โอกาสนี้ องคมนตรีได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ ภาพถ่าย คลิปสั้น และภาพวาดบนกระดานดำ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล 

       ช่วงบ่าย องคมนตรีเดินทางไปเปิดอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวกระพี้ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมมอบต้นไม้ให้แก่ผู้นำชุมชนไปปลูกในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา    

       วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
       1. เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน ณ พื้นที่ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี

       2. เวลา 11.00 น.  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อโครงการพระราชดำริฝนหลวง ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน สนามบินบ่อฝ้าย
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ