ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการออกหน่วยพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ