ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565

       วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก อารักษ์ โรจนุตมะ ม.ว.ม., ป.ช., ภ.ป.ร.4 ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นประธานจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง..กัญชงของแม่” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา
ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ