สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเป็นองค์ประธาน และทอดพระเนตรการแสดงในงาน “90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565

         วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา  16.57  น.  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ไปทรงเป็นองค์ประธาน และทอดพระเนตรการแสดงในงาน “90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

          ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2549 ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสนองพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดน รวมทั้งประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากเนื่องจากภัยพิบัติต่าง ๆ ชมรม ฯ ประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชินูปถัมภ์ พระราชูปถัมภ์ และอื่น ๆ รวม 10 องค์กร และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
จึงจัดงาน “90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร” ซึ่งมีการแสดงขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน และศิลปินอื่น ๆ รวมทั้งมีการแสดงรำถวายพระพร  การแสดงรำเฉลิมพระเกียรติ การแสดงรำไทย การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์  การแสดงบัลเล่ต์ ชุด “ธารแห่งพระพร” และอื่น ๆ ในโอกาสนี้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินและแขกรับเชิญ กับผู้ควบคุมวงดนตรีด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ