ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565

       วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
อัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชมงคลวชิราภรณ์ บวรพัฒนานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดอภัยเขตตาราม อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ