ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2556 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง
พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
       เวลา 10.00 น.  ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ตำบลดอนดึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ