ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2565

       วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. และวันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ