ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้
       เวลา 09.30 น. ประชุมรับทราบสถานการณ์และติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง

       เวลา 10.00 น. มอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 3,497 ชุด ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง

       เวลา 10.40 น. ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

       เวลา 17.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการก่อสร้างอาคารทรงงานและเรือนประทับ
ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ