ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
       เวลา  09.15 น. ประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ ห้องประชุมเฮือนตุ้มโฮม อาคารภูมิพัฒน์

       เวลา 11.00 น. องคมนตรีร่วมปลูกต้นไม้ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หน้าอาคารทันตกรรม

       จากนั้น เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในและมอบของเยี่ยม จำนวน 20 ราย ณ ตึกผู้ป่วยในพิเศษ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ R8NDs (นาวังโมเดล)

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ