พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชัน “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” ที่จะทำให้เข้าถึงธรรมะอย่างเข้าใจผ่านเรื่องราวอันสนุกสนาน

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชัน “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” ตามที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายการ์ตูนแอนิเมชัน โดยจัดสร้างขึ้นตามแนวหนังสือพระนิพนธ์ “สัมมาทิฏฐิ” ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทั้งหมดรวม ๘๔ ตอน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่สื่อคุณธรรมที่ดีและสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้อง สามารถรับชมหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ Google Drive

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ