พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565

          วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 17.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
          – นางทีซีทา มูลูเกทา ยีมาม (Mrs. Tizita Mulugeta Yimam) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย
          ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย นางทีซีทา มูลูเกทา ยีมาม
ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย

          – นายริอาด ดริดิ (Mr. Riadh Dridi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทย
          ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทย นายริอาด ดริดิ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตูนิเซียประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย

          – นายมุน ซึง-ฮย็อน (Mr. Moon Seoung-hyun) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
          ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย นายมุน ซึง-ฮย็อน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน

          – นายโจนาทาน เดล คิงส์ (Mr. Jonathan Dale Kings) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
          ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย นายโจนาทาน เดล คิงส์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์มาก่อน

           – นายเออร์เนสต์ รวามิวซีโย (Mr. Ernest Rwamucyo) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทย
          ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทย นายเออร์เนสต์ รวามิวซีโย ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐรวันดาประจำญี่ปุ่นด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ