ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565

       วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 16.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายหน้าหีบศพ พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

       วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมโครงการ ฯ โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการและเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ