หน่วยราชการในพระองค์ ขอเผยแพร่วีดิทัศน์กำลังใจ ห่วงใย ดูแล จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ชุดที่ ๒

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565
Play Video about วีดิทัศน์กำลังใจ ห่วงใย ดูแล จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ชุดที่ ๒

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ