สำนักพระราชวัง ขอแจ้ง เปิดการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
สำนักพระราชวัง ขอแจ้ง เปิดการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ