สำนักพระราชวังปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

     สำนักพระราชวังปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีการซักซ้อมพิธีต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และคู่สมรส ในโอกาสที่จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักพระราชวังปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ