ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ และหิรัญบัฏ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

       วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญดอกไม้
และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดังนี้
       1.เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน จำนวน 10 ชุด มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุอบวางระเบิดแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ ณ โรงพยาบาลนราธิวาส
ราชนครินทร์

       2. เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิด ฯ ณ แฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ (สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส)

       3. รับฟังการบรรยายสรุปเหตุลอบวางระเบิด ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส

       4. เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสความห่วงใย แก่ครอบครัวของร้อยตำรวจเอก สุทธิรักษ์ พันธะนิยะ ผู้เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิด 
ณ วัดบางนรา จังหวัดนราธิวาส

       5. เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมทั้งเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาของพระบรมวงศ์ และบรมวงศานุวงศ์
วางหน้าหีบศพร้อยตำรวจเอก สุทธิรักษ์ พันธะนิยะ ผู้เสียชีวิต ณ วัดบางนรา จังหวัดนราธิวาส

       วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
       เวลา 11.00 น. องคมนตรี และคณะเดินทางถึงโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (พระราชดำริตรง ร.9) รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ บรรยายสรุปโครงการ ฯ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการ ฯ

       เวลา 15.00 น. องคมนตรี และคณะ เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน

       วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ