ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 2 และวันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ติดตามการจัดเตรียมงานและพิธีเปิดงาน
โครงการหลวง 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 14.30 น. ตรวจติดตามการจัดเตรียมงานโครงการหลวง 2565

       วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง
รุ่นที่ 2 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 16 วัดพระธาตุดอยเวียง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ