สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน ผ้าทอขนแกะ อุ่นรักจากห้วยห้อม

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2565

     หมู่บ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชเสาวนีย์ให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอนโดยนำเข้าแกะขนยาวพันธุ์บอนด์กับคอร์ริเดล เป็นแกะกึ่งเนื้อกึ่งขน เข้ามาทดลองเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์ จนได้ขนแกะคุณภาพขนนุ่มกว่าพันธุ์ดอร์เซ็ทที่กลุ่มมิชชันนานีนำมาให้เลี้ยงในครั้งแรก

     วันนี้ผ้าทอขนแกะ บ้านห้วยห้อม มรดกทางปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยห้อม หนึ่งในหมู่บ้านของเขตรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่ลาน้อย ที่นำเอาวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สร้างผลผลิตสู่กำไร กลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโอทอป 5 ดาว และนวัตกรรมชุมชนที่ไม่อาจหาที่ใดเปรียบได้ของผ้าทอขนแกะ สินค้าขึ้นทะเบียน GI แห่งท้องถิ่น ชมการเลี้ยงแกะตามภูมิปัญญาชาวบ้าน และกระบวนการทำผ้าทอขนแกะ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ท่ามกลางธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา

      สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน ผ้าทอขนแกะอุ่นรักจากห้วยห้อม ช่วงข่าวในพระราชสำนัก 20.00น ทาง ททบ.5 กับสมพิศ บุตรสาระ

Play Video