พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
Play Video about พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ