ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 24 – 25 มกราคม 2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566

       วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

       พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงาน โครงการมูลนิธิภูบดินทร์ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของ
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2566 ดังนี้
       วันพุธ ที่ 25 ม.ค. 2566 เวลา 08.30 น. ประชุมผลการดำเนินงานโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       เวลา 14.00 น. ประชุมหารือเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ฯ ในโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

        เวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ (สาขาห้องเรียนบ้านเกาะสะเดิ่ง) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       เวลา 16.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง
       09.45 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง 

       13.30 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ