ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566

       วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.20 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุป “การดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น” และรับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อน
       – ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
       – ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
       – ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
       เวลา 11.00 น. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”

       เวลา 13.00 น. พบผู้แทนนักศึกษา ณ ห้อง 15-408 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

       เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ณ วัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

       พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงาน โครงการมูลนิธิภูบดินทร์ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2566
       วันพฤหัสบดี ที่ 26 ม.ค. 2566 เวลา 08.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       เวลา 12.30 น. ตรวจเยี่ยมระหว่างหมู่บ้านสาละวะ และหมู่บ้านไล่โว่ ในโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ (สาขาห้องเรียนบ้านสาละวะ) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       เวลา 15.00 น. ณ หน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทอง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลสินค้าโครงการหลวง ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ