ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

       วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องใน “วันทหารผ่านศึก” ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมวัชรจริยาจารย์ และ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวัชรธรรมภาณี ณ พระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ