พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูสุวรรณธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง อำเภอหนองหญ้าไช จังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

          ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อมใสและทรงศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่สูงอายุ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา
          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูสุวรรณธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไช จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นพระมหาเถระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน และปัจจุบันท่านได้ชราภาพทำให้ขาดความคล่องตัวในการประกอบศาสนกิจ
         พระครูสุวรรณธรรมานุยุต (สมบุญ ปิยธมฺโม) เกิดเมื่อพ.ศ. 2465 อายุ 101 ปี พรรษา 64 อุปสมบทเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2501 ซึ่งเป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ทำคุณประโยชน์ทั้งด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านงานเผยแผ่ แก่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ