พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูพิบูลนันทธรรม เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญบุญ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

         ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่สูงอายุ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา
          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูพิบูลนันทธรรม (กนฺตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญบุญ ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เป็นพระภิกษุที่บำเพ็ญศาสนกิจตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันแม้จะชราภาพ เป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณประโยชน์ เป็นที่เคารพเลื่อมใส ศรัทธา ของพระสงฆ์และศิษยานุศิษย์ในจังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง
          พระครูพิบูลนันทธรรม ( กนฺตธมฺโม ) เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2483 อายุ 82 ปี พรรษา 62 อุปสมบทเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2503 ที่วัดหลวง ตำบลสวด อำเภอ
บ้านหลวง จังหวัดน่าน ตำแหน่งทางการปกครองปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ