พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระราชภาวนาวชิรมงคล เจ้าอาวาสวัดธรรมถาวร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566

          ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่สูงอายุ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา
          วันที่ 1 มีนาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระราชภาวนาวชิรมงคล เจ้าอาวาสวัดธรรมถาวร ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นพระภิกษุที่บำเพ็ญศาสนกิจตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันแม้จะชราภาพ เป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณประโยชน์ เป็นที่เคารพเลื่อมใส ศรัทธา ของพระสงฆ์และศิษยานุศิษย์ในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง
         พระราชภาวนาวชิรมงคล (บุญเกียรติ กุลโสภโณ) เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2474 อายุ 91 ปี พรรษา 71 อุปสมบทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2494 ที่วัดธรรมถาวร ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร ตำแหน่งทางการปกครองปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะธรรมยุตภาค 16 และเจ้าอาวาสวัดธรรมถาวร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ