สำนักพระราชวัง เพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล สถานที่สำคัญ ประติมากรรม ภาพจิตรกรรม แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้วยการสแกน QR Code

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566

       สำนักพระราชวัง เพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล สถานที่สำคัญ ประติมากรรม ภาพจิตรกรรม แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผ่านการสแกน QR Code โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้แอปพลิเคชันสำหรับสแกน QR Code ที่ป้ายที่ติดตั้งไว้ตามสถานที่หรือจุดที่ตั้ง เพื่อรับข้อมูลได้ในทันที ประกอบด้วย 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ