พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566

          วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 15.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายการ์โลส อุมเบร์โต ฆิเมเนซ ลิโกนา (Mr. Carlos Humberto Jiménez Licona) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายการ์โลส อุมเบร์ ฆิเมเนซ ลิโกนา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายการ์โลส อุมเบร์ ฆิเมเนซ ลิโกนา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายการ์โลส อุมเบร์ ฆิเมเนซ ลิโกนา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ