สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เพื่อปรับปรุง

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566

     สำนักพระราชวัง ขอแจ้งปิดการเข้าชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เพื่อปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ