สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามปกติ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566

   สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามปกติ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ