สำนักพระราชวัง แจ้งการเปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร เนื่องในวันฉัตรมงคล วันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566

      สำนักพระราชวัง แจ้งการเปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร เนื่องในวันฉัตรมงคล วันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ