ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566

       วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ออกรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ 38 แห่ง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมคณะ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

       วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 01.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
เป็นผู้ไปส่ง พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกรไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งตองกา ในโอกาสเสด็จ ฯ เยือนประเทศไทย
เป็นการส่วนพระองค์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ